Japan Travelogue

Below are the links to our trips to Japan:

Japan Kansai-Kanazawa-Kinosaki Drive

Route: Osaka/Nara/Kyoto/Takayama/Shirakawa-go/Kanazawa/Kinosaki
Click HERE

Japan Kanto Drive

Route: Tokyo/Hakone/Kawaguchiko/Kusatsu
Click HERE

Hokuriku Tour

Route: Tokyo/Kanazawa/Toyama/Takaoka/Kurobe/Karuizawa
Click HERE

Japan-Kansai Trip

Route: Shirahama/Nara/Kyoto/Osaka
Click HERE

Hokkaido Family Trip

Route: Jozankei/Kiroro/Otaru/Sapporo
Click HERE

Hokkaido Hakodate-Sapporo Trip

Route: Hakodate/Rusutsu/Sapporo
Click HERE

No comments: